Bokning, Bekräftelse, Betalning

Bokning och bekräftelse

Beställning av resa sker via bokningsformulär på hemsidan. När kunden har fyllt i formuläret, så kommer ett meddelande  på skärmen att vi mottagit er anmälan. Meddelandet bekräftar inte att gästen har fått plats på det resmål som önskades, utan är endast ett kvitto på att vi har mottagit anmälan. Först vid mottagande av en bokningsbekräftelse eller faktura, är bokningen bekräftad.

Betalning och fakturor

Alla dokument skickas via epost i PDF-format. I samband med bokning av resa, får kunden en bekräftelse. Där är anmälningsavgiften angiven som skall betalas inom 10 dagar. Anmälningsavgiften uppgår till 10 % av resans totala kostnad, minimum 300 €. Före avresa erhåller kunden en slutfaktura på resterande belopp. Där kan tex transfer, extranätter också vara registrerat. Slutfakturan ska betalas senast 60 dagar före ankomstdatum. Alla fakturor är i Euro (EUR) och ska inte räknas om till SEK eller tex NOK.

Observera att vi inte kan garantera och ansvara för gästens boende och greenfee om inte betalning erhålls i enlighet med de förfallodagar som finns angivet på bekräftelse/faktura.

När betalning av resan sker, antingen det är bokningsavgift eller slutbetalning ses betalningen som en bekräftelse på att avtalsparterna tagit del av avtalsvillkoren som föreligger för den bokade resan, accepterat dessa villkor samt att det blir bindande för båda parter. Priser kan justeras fram till slutfaktura mottagits.

Kunden är ansvarig för alla sina bankkostnader. IBAN och BIC måste uppges vid betalning för att undgå extra bankkostnader.

Vi bekräftar inte till resenären när pengarna kommit in på vårt konto, kvittot ni får från banken är er bekräftelse, som vid vilken annan betalning av faktura som helst.


Försäkring och avbeställning

Försäkringar

Det är alltid resenärens ansvar, och aldrig researrangörens ansvar, att se till att tillräckligt försäkringsskydd finns. Normalt finns en reseförsäkring i hemförsäkringen. Är du osäker, så kontakta ditt försäkringsbolag. Kompletterande reseförsäkring kan tecknas direkt hos ditt försäkringsbolag. Det är mycket viktigt att du som resenär ser till att ha en försäkring vid eventuell sjukdom och att den täcker eventuell hemtransport, om nödvändigt. Vi rekommenderar också alla gäster att ta med ett patientkort för EU. Det beställs via Försäkringskassan.

Avbeställningsskydd

Vi erbjuder ett avbeställningsskydd som går att välja vid bokning då återbetalas hela resan fram till 1 vecka före avresa.
I övrigt rekommenderar vi alla gäster att kontrollera så att de har ett fullgott avbeställningsskydd via sin hemförsäkring eller reseförsäkring.

Avbeställning av resan

Alla avbokningar ska ske till info@nordpoolen.nu via e-post.  Vi försöker alltid att finna en lösning tillsammans med gästen när det gäller avbokning. Vid vissa tillfällen har våra leverantörer gått med på att flytta fram ankomstdatum till en senare period innevarande säsong och i mån av plats, så att kunden fått möjlighet att utnyttja sin resa.

På grund av våra leverantörers normalt hårda villkor vid avbokning, så är vi tvingade att anpassa våra villkor vid avbokning av resa. Finns ett externt införskaffat avbeställningsskydd genom hemförsäkring eller annan liknande försäkring, är det de kostnadsnivåer som redovisas där som gäller vid avbokning av resa. Normalt ger externa avbeställningsskydd ersättning enligt allmänna resevillkor och inte enligt särskilda resevillkor. Observera att Nordpoolens särskilda resevillkor ersätter kostnadsnivåerna i de allmänna resevillkoren vid avbokning.

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande och mot följande kostnader:
Avbokar resenären när det är mer än 60 dagar kvar till avresa, betalar resenären erlagd bokningsavgift.
Sker avbokningen mellan 60 och 30 dagar innan avresa, betalar resenären 50% av resans pris.
Sker avbokningen mindre än 30 dagar före avresa, skall resenären betala hela resans pris.


Boende

Ankomst och avresa

Enligt internationella hotellbestämmelser har du normalt tillträde till lägenheten från kl 15.00. Vid utcheckning måste du normalt lämna lägenheten senast kl 11.00. Incheckning sker på olika vis på alla resmål. Därför ska gästen alltid meddela oss tidpunkt för ankomst, så att gästen kan få nycklarna till sin lägenhet. Samtliga lägenheterna hyrs ut från den 1:a i varje månad till den sista i varje månad. På vissa resmål kan månaderna september, oktober, december, Januari, april och maj hyras halvmånadsvis. Då gäller bokningen från den 1:a till den 15:e eller från den 16:e till den sista i månaden. Vid vistelse utanför dessa tider, betalar gästen för extranätter.

Lägenheter

Vi kan inte boka och garantera specifika lägenhetsnummer eller lägenhetstyper. Däremot kan våra gäster önska riktning på balkongen, typ av lägenhet och på vilken våning de önskar bo. Vid vissa tillfällen finns det endast ett fåtal lägenheter med en viss utsikt eller en speciell egenskap. Gästen får aldrig en bekräftelse med lägenhetsnummer. En lägenhet kan när som helst bytas ut mot en annan lägenhet på grund av brand, skada eller på grund av någon annan anledning som vi inte har kontroll över.

Lägenheterna hyrs fullt möblerade. Detaljerade inventarielistor finns ofta på hemsidan. Gästerna ska återlämna lägenheten i samma skick som den var då de flyttade in, dock med hänsyn till normalt slitage. Observera att en lägenhet kan bytas ut till en annan, likvärdig lägenhet om det visar sig vara något fel med lägenheten som inte går att reparera inom rimlig tid. Detsamma gäller om en ägare till lägenheten säljer lägenheten, eller om vi fått felaktig information angående betingelserna i en lägenhet. Wi-fi är inte av samma kvalitet som vi är vana vid i Sverige.

Gästen kan bli ansvarig för reparation och betalning vid förstörelse av lägenhet eller inventarier på grund av felbehandling, oförsiktighet eller oaktsamhet från gästens sida. Vid andra tillfällen ansvarar vår leverantör för reparationer. Gästen ska också ersätta de inventarier, som fanns i lägenheten vid incheckning, men som försvunnit från lägenheten vid utcheckning. Gästen får inte ha explosiva eller brandfarliga ting i lägenheten.

El och vatten ingår i samtliga boenden presenterade i årets prislista, förutom på La Envia och Coto Sancti Petri. På La Envia ingår en förbrukning på 500 kWh per månad. Förbrukning därutöver betalas av gästen med en kostnad på €0,16 per kWh. En deposition på €100 ska betalas vid incheckning. Elmätare avläses vid incheckning och avresa. Alla mätare sitter synligt nära lägenheten och kan kontrolleras dagligen av gästen.

På vissa av våra lägenhetshotell är det tillåtet att gratis ha vänner och familj på besök i lägenheten, men det är inte tillåtet att hyra eller låna ut lägenheten till någon annan. Varje lägenhet har ett maxantal personer som får bo i lägenheten. Vi erbjuder lägenheter till specialpris åt våra gäster som får besök. Ta kontakt med vår personal. Gäster till gäster kan köpa greenfee vouchers av vår personal på plats till rabatterade priser.

Det är förbud mot husdjur i de flesta lägenheter, undantaget Golf Center där en liten hund (max 5 kg) kan medtas. Gästen är ansvarig för eventuella skador som hunden orsakar på lägenheten eller möbler.


Golf

Starttider

Vi har förbokade starttider för våra gäster. Våra speltider listas på plats, och våra gäster skriver in sig på den tid som de önskar spela. Speltempot på banan kommer att variera under de olika månaderna. Det är inget vi kan påverka. Golfklubben ansvarar för all tidsbokning på plats. De försöker alltid sätta samman gäster i 4-bollar.

Medlemskap och greenfee

Golfmedlemsskapet och greenfee är personligt och kan inte överlåtas till besökande vänner eller släktingar. Golfmedlemsskapet gäller under den ordinarie bokade tidsperioden. Önskas golfspel under vistelse av extranätter, löses separat greenfee.

Vagnar

Varje golfklubb erbjuder två och/eller trehjulsvagnar för uthyrning. Vi har specialavtal med alla våra klubbar när det gäller vagnhyra, hyra av golfbil samt hyra av elvagn. Tillgången varierar. Golfklubbarnas vagnar, golfbilar och elvagnar bokas och betalas på plats i pro shop.

Banarbete

Vi reserverar oss för underhållsarbeten på golfbanan. Vi reserverar oss även för att banornas kondition kan variera på grund av nederbörd och klimat. Vid extrema väderförhållanden kan banan stängas. Det är den lokala golfklubben som ansvarar för om golfbanan skall hålla öppet eller stängas under rådande förhållanden. Det är också upp till golfklubben att avgöra om spel tillåts eller ej. Det kan förekomma att klubben ej tillåter spel på en viss del av banan på grund av att banarbeten eller liknande ska utföras. Ingen del av medlemskapet återbetalas på dessa grunder.

Golfvett och etikett

På golfklubben gäller internationell etikett. Alla golfklubbar har en klädkod som gäller samtliga personer som vill spela på golfbanan.

Golfträning

PGA-pro finns alltid att tillgå på samtliga resmål. Gästerna betalar alltid för rangebollar i samband med golfträning. Prata med personalen på plats.

Handicap

Handicapgränsen på golfklubbarna är 36. Vid kontroll från golfklubben har vi som regel att du alltid ska ha med dig ett giltigt handicapkort. Om du blir nekad att spela banan på grund av att du ej har med ditt handicapkort, är det helt resenärens ansvar.

Gäster till gäster

Gäster till gäster kan ej delta i några av våra arrangemang på samma villkor som Nordpoolens gäster.

Hund på golfbanan

Hund på golfanläggningar är ej tillåtet.


Övrigt

Reservation

Vi reserverar oss för skrivfel och för oförutsedda ändringar som ligger utanför vår kontroll såsom valutaförändringar, strejk, kontraktsbrott och liknande händelser.

Förbehåll om ändringar

Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på vår hemsida, broschyrer och prislistor. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådan ändring gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren.

Behövs hjälp?

Kontakta oss på {info@nordpoolen.nu} för frågor relaterade till återbetalningar och returer.